Over ons

 
 

Wij zijn

Wij zijn er voor jongeren die door hun onveilige of instabiele thuissituatie moeite hebben om naar school te gaan, werk te behouden of moeite hebben om structuur aan hun dag te geven. Wat we hen bieden? Een kamer, of studio en coaching. Wij zorgen ervoor dat de jongere vanuit een rustige en veilige plek verder kan werken aan school- en toekomstplannen.

Vanaf de start gaat de jongere meteen aan de slag met een ‘eigen’ coach en een eigen toekomstplan. De coach biedt (praktische) hulp en ondersteuning op het gebied van: wonen, school & werk, inkomen, netwerkversterking en welzijn. Wanneer de jongere weer stabieler in het leven staat en zich sterk genoeg voelt om zelfstandig verder te gaan, nemen coach en jongere afscheid van elkaar. De jongere woont dan op een eigen plek, die vaak niet meer is gelinkt aan Kamers met Kansen.

Het team van coaches binnen Kamers met Kansen is divers qua achtergrond, evenals de jongeren die bij ons wonen. Bij de start wordt een match tussen jongere en coach gemaakt, want werken met iemand met wie het klikt, werkt het ‘t beste!

Kamers met Kansen maakt onderdeel uit van Combiwel. Combiwel is een Amsterdamse organisatie die zich inspant om de collectieve leefbaarheid in de stad te verbeteren. Naast maatschappelijke opvang jeugd, is Combiwel actief op het gebied van sport en buurtontwikkeling, schuldhulpverlening, kinderopvang en sociaal maatschappelijk werk.

Onze missie

De jongeren die bij Kamers met Kansen komen wonen zijn jongeren die tegenslag in hun leven kennen en daardoor dak- of thuisloos zijn geraakt, bijvoorbeeld door een verstoorde ouder/verzorger-jeugdige relatie, armoede, afhankelijkheidsrelaties, huiselijk geweld.

Zij kunnen geen beroep doen op ouders of verzorgers bij zaken die belangrijk zijn bij het volwassen worden. Wij geloven dat deze jongeren die in een instabiele levenssituatie terecht zijn gekomen en weinig kansen hebben gekregen om zich te ontwikkelen ook een goede toekomst willen en kunnen hebben. Hier maken we ons hard voor!

Jongeren geven  zelf aan dat zij behoefte hebben aan ondersteuning bij persoonlijke problematiek, aan zicht en grip hebben op hun financiën, aan het opbouwen van relaties en omgang met huisgenoten en aan collega’s. Met onze partners in de domeinen Wonen, Leren en Werken zorgen we voor een positieve verandering voor de toekomst

Met hulp en vertrouwen kunnen jongeren hun eigenwaarde weer terugvinden. Wij helpen ze graag op de rit en werken met hen aan de ontwikkeling van (zelf)vertrouwen, verantwoordelijkheid en de ontwikkeling van competenties, kennis én ervaring. Dat doen we niet alleen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam, woningcorporaties, werkgevers, onderwijs- en zorgpartners. Kamers met Kansen voert samen met en voor de jongere de ‘regie’ over dit netwerk, bewaakt de kwaliteit, veiligheid en ontwikkeling van de jongeren en monitort de resultaten. 

Als de jongeren de essentiele stappen van zelfredzaamheid voldoende onder de knie hebben, stromen zij veelal door naar reguliere huisvesting, waarbij een goede samenwerking met woningcorporaties onmisbaar is. 

 

Onze ambitie

Ontwikkeling naar zelfredzaamheid:
Jongeren leren een eigen huishouden te runnen, in de richting en met inhoud die zij zelf hebben gekozen. Dit huishouden runnen ze in een gezamenlijk huis met 1, 2 of 3 andere jongeren. Elk huis heeft een hoofdbewoner voor de '24/7' ogen en oren in het huis.  Dat is vaak een jongere die ook zelf bij Kamers met Kansen is gestart: Een echt voorbeeld voor de jongeren. Onze professionele coaches nemen de individuele coaching van jongeren in dit traject op zich met als doel dat de jongere zelfredzaam wordt.  

Aanleren van goed burgerschap:
Jongeren zijn verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en woonomgeving. Wij willen hen goed voorbereiden op een leven waarin ze echt ‘op zichzelf’ wonen en ook te maken krijgen met buren, een wijk waarin ze wonen en verantwoordelijkheden die daarbij horen. 

Ontwikkeling van gevoel van eigenaarschap:
Jongeren leren zelf verantwoordelijk te worden voor hun eigen ontwikkeling en worden eigenaar over hun situatie.

Van consument naar producent:
Jongeren ondersteunen in het laatste stadium ook andere jongeren binnen Kamers met Kansen en doen vrijwilligerswerk in de buurt.

 

Contact

Ben je jongere en heb je hulp nodig? Dan werkt het zo:

De aanmeldingen lopen via de GGD van Amsterdam.
Iemand die jou op dit moment al helpt, bijvoorbeeld een zorgcoördinator op school,  een psycholoog, jongerenwerker of schuldhulpverlener kan jou hier aanmelden.  

Als je zo iemand niet hebt, kun je je op deze manieren melden:

Vragen en/of meer informatie nodig? Neem contact op via kamersmetkansen@combiwel.nl.