Ik ben naaste

Als naaste ben je een JIM

Een JIM is iemand die jij als jongere gewoon vertrouwt en die achter je staat. Het is iemand die goed met je mee kan denken over wat er speelt in jouw leven. Een JIM kan jou, school of een hulpverlener ondersteunen met als doel dat jij uiteindelijk verder kan zonder ondersteuning van professionals.

Een JIM neemt niet de rol van je coach over maar de JIM en coach gaan wel samenwerken. De JIM kent jou
het best en de coach heeft kennis van bepaalde problematiek.
Een JIM kan goed meedenken en professionals adviseren. Beide zijn waardevol en soms heel hard
nodig bij het uitvoeren van je plannen. Als jouw persoonlijke situatie verbeterd of stabiel is dan neemt de professionele hulpverlener/coach afscheid.

Informatie voor naasten

In Nederland en België wordt er binnen diverse instellingen met JIM gewerkt. Scholen, in de wijk, gemeentelijke instanties, en GGZ-zorgtrajecten zijn bekend met de JIM.
De JIM-aanpak wordt bij Kamers met Kansen ingezet. Een JIM is een familielid, een vriend of een bekende van een jongere. De jongere kiest zijn eigen JIM. Er is geen goede of slechte JIM. De JIM is een vertrouwenspersoon van de jongere. De JIM werkt nauw samen met de jongerencoach.

Contact

Wij geloven dat jongeren elkaar het beste kunnen begrijpen en ondersteunen. Binnen Kamers met Kansen stimuleren we dat jongeren elkaar opzoeken en inzetten als netwerk. Dit kan heel praktisch, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Jongeren die al langer bij ons wonen maar aangeven nog niet uitgeleerd te zijn en een steentje bij willen dragen, kunnen hoofdbewoner worden.

Als hoofdbewoner ben je het eerste aanspreekpunt voor jongeren en onderdeel van het team. Hoofdbewoners zien wij als interne vrijwilligers. Naast de coaches en externe vrijwilligers hebben we dus ook ondersteuning in de huizen. Coaches , externe vrijwilligers en hoofdbewoners werken zo met elkaar samen om jongeren optimaal te kunnen ondersteunen met hun doelen en de leefbaarheid in de buurt te vergroten of te waarborgen.

Weet je dat het hebben van een JIM jongeren helpt om lekkerder in hun vel te zitten, slimmer met problemen om te gaan en om het beter te doen op school en/of werk? https://jimwerkt.nl/