De Combinatie

Wie wij zijn:

Acht Amsterdamse organisaties, allemaal aanbieders van maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, welzijn en onderwijs, hebben als De Combinatie de handen ineen geslagen en werken samen om dak- en thuisloosheid de wereld uit te helpen en jongeren, jongvolwassenen van 16 tot 27 jaar en jonge gezinnen, die dat nodig hebben te ondersteunen in hun ontwikkeling naar een veilig en zelfstandig of zelfredzaam leven.

De kern van het samenwerkingsverband bestaat uit: Combiwel, HVO-Querido, Levvel en perMens.
De overige betrokken organisaties zijn:  ROC Amsterdam, Don Bosco Straatvisie, Altra en Arkin.

 
De combinatie logo met de logo's van de verschillende organisaties eronder

Wat wij belangrijk vinden

Om ervoor te zorgen dat de jongere zo snel (en plezierig) mogelijk, (weer) zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij kan functioneren, vinden we het belangrijk dat jongeren:

  • zich veilig voelen en een dak boven hun hoofd hebben;
  • voldoende inkomen hebben om van te kunnen leven;
  • een gezond en normaal leven kunnen leiden;
  • zich kunnen ontwikkelen, hun ambities kunnen najagen en hun talenten kunnen benutten;
  • een omgeving hebben die hen steunt en opvangt als dat nodig is.
 

Waarom een netwerk?

Door als Combinatie samen te werken hebben we een rijk aanbod voor de jongeren waar we het voor doen. Er valt iets te kiezen. Want we werken vanuit verschillende methodieken en hebben daardoor ieder onze eigen kracht en kleur.

Niet iedereen past in de gebaande zorgpaden. Dat vraagt om maatwerkoplossingen. Omdat we samen meer expertise in huis hebben en daar gebruik van kunnen maken, kunnen we ook goede (tijdelijke) maatwerkoplossingen maken.

Door vanuit een gedeelde visie en uitgangspunten te werken, creëren we voor de jongere de ruimte om vanuit zijn/haar eigen plan het traject richting zelfstandigheid te volgen over de grenzen van organisaties heen. Zo hoeft de jongere niet telkens opnieuw te beginnen, maar maken we slim gebruik van ons netwerk. 

Als netwerkpartners brengen en houden we elkaar op de hoogte van de methodieken die we toepassen. Zo weten en bieden we samen meer dan elke organisatie afzonderlijk. 

Combinatie Casuïstiektafel

De Combinatie organiseert om de drie weken een Casuïstiektafel.
Medewerkers van alle organisaties van De Combinatie zijn van harte welkom om casuïstiek in te brengen op de Casuïstiektafel.

Dit kan zijn:

  • casuïstiek waarover je breed advies wilt ophalen
  • casuïstiek waarvoor jouw organisatie (vooralsnog) niet tot een passend perspectief/oplossing is gekomen.
  • een ander perspectief met oog op de inhoud, aanpak of inzet van ketenpartners of middelen,