Wie zijn wij

Methodiek

Lokatie

Peer to peer

Profielen

Netwerk

                K-illustraties-model3-3r

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Kamers met Kansen Combiwel is een Woon-Leer-Werk traject voor (schoolgaande) jongeren van 18 tot 26 jaar met risico op schooluitval doordat zij in een instabiele thuissituatie zitten, op weg naar een startkwalificatie of diploma. Zij krijgen een steuntje in de rug in de vorm van een kamer en coaching om zichzelf te ontwikkelen richting een zelfstandig, zelfredzaam bestaan. Instroom in het traject is tot 23 jaar.

In totaal wonen 130 jongeren in een kamer of studio bij Kamers met Kansen (KmK) in Amsterdam. Meer dan 300 deelnemers hebben de afgelopen 5 jaar hun vaardigheden dusdanig ontwikkeld dat ze als zelfstandig burger op eigen benen kunnen staan en weten wat goed burgerschap inhoudt. Onze hoofdbewoners spelen hierbij ook een belangrijke rol. Zij hebben het traject richting zelfredzaamheid binnen of buiten Kamers met Kansen doorlopen en wonen ondersteunend aan het project. Daarnaast ondersteunen externe vrijwilligers de bewoners van Kamers met Kansen.

 

Wie zijn wij?

Kamers met Kansen is een project dat valt binnen de sector ‘Welzijn’. Dit kenmerkt zich door het positieve karakter van onze begeleiding en een preventieve insteek. Door intensieve samenwerking met partners uit het werkveld (ROCvA en ROC top, Combiwel Jongerenwerk, IPA, Samen DOEN, Streetcornerwork, Leger des Heils, HvO Querido, Spirit, Altra, BJRA etc.) kunnen wij vroegtijdig signalen. Wanneer blijkt dat er problemen zijn op het vlak van huisvesting of in de thuisrelaties, is het traject van Kamers met Kansen een zeer gunstige route met een gezonde ontwikkeling richting zelfredzaamheid.

Kamers met Kansen is geen zorginstelling. Wat is Kamers met Kansen dan wel? Kamers met Kansen werkt aan het welzijn van jongeren. Dit betekent dat die jongeren die in de zorg terecht dreigen te komen of juist uit de zorgsector klauteren, binnen onze doelgroep vallen. Door het traject van bewoning bij ons te doorlopen, voorkom je dus dat de jongere in de zorg terecht komt. Of, erger nog, via een route van zwerven op straat met criminele contacten in de zorg of detentie terecht komt.

K-illustraties-model4-3r

Oranjefonds

Oranjefonds

Kamers met Kansen Combiwel is sinds september 2012 voor drie jaar onderdeel, samen met landelijk 19 andere projecten, van het programma Kansen voor Jongeren van het Oranjefonds. 

Een landelijk en internationaal concept

Een landelijk en internationaal concept

Kamers met Kansen is een landelijk en internationaal beproefd totaalconcept voor jongeren met potentie van 18 tot 25 jaar. Kamers met Kansen Combiwel is aangesloten bij Kamers met Kansen Nederland en is assiociated partner van de Foyers in Londen.

Missie: Doorbreken van patronen

 

Missie: Doorbreken van patronen

Wij geloven dat jongeren die in een instabiele levenssituatie terecht zijn gekomen en weinig kansen hebben gekregen om zich te ontwikkelen, niet verpest zijn voor de toekomst maar leerbaar zijn wanneer ze positief benaderd worden en wonen in een veilige en stimulerende omgeving. Door ons hier hard voor te maken zullen jongeren, wanneer zij richting volwassenheid gaan, de arbeidsmarkt betreden en eventueel zelf kinderen op de wereld zetten,  voldoende zelfredzaam zijn en positieve verandering kunnen laten zien.

Praktisch, positief en doelgericht

Jongeren zelf hebben de meeste behoefte aan ondersteuning bij persoonlijke problematiek, het opbouwen van relaties, de zakelijke omgang met huisgenoten en collega’s en zicht en grip hebben op hun financiën. Met onze partners in de domeinen Wonen, Leren en Werken zorgen we voor deze positieve verandering voor de toekomst.

 

K-illustraties-model2-1r

K-illustraties-model4-1r

Missie: Doorbreken van patronen

Onze jongeren zijn positief te ontwikkelen: er is niet fundamenteel iets mis. Met wat hulp en vertrouwen kunnen ze hun eigenwaarde weer terug vinden en op de rit worden geholpen. Gaandeweg is er ontwikkeling van (zelf)vertrouwen, verantwoordelijkheid, capaciteiten, kennis én ervaring. Hierbij is er een gedeelde verantwoordelijkheid met de Gemeente Amsterdam, woningbouwcorporaties, werkgevers, en ambulante hulpverleners. Kamers met Kansen voert de ‘regie’ over dit netwerk, bewaakt de kwaliteit, veiligheid en ontwikkeling van de jongeren en monitort de resultaten.

Wanneer jongeren ‘uitgeleerd’ zijn, stromen zij vaak door naar reguliere huisvesting. Het streven voor de toekomst is om hierbij nauwere samenwerking met woningbouwcorporaties aan te gaan en hen gezonde, participerende burgers aan te reiken. 

AMBITIE

AMBITIE

De ambitie van Kamers met Kansen Combiwel is:

Ontwikkeling naar zelfredzaamheid: Jongeren leren een eigen huishouden te runnen, hun gevoelsleven in beeld te krijgen en eigen te maken, en kunnen hoofdbewoner worden na hun ontwikkeltraject te hebben afgerond. Hoofdbewoners coachen de andere jongeren in het project met een laagdrempelige, natuurlijke insteek. Jongeren leren van elkaar en zien perspectief wanneer er jongeren in het project zitten die een voorbeeld voor hen zijn.

Aanleren goed burgerschap; jongeren zijn verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en woonomgeving. Zo zijn ze goed voorbereid wanneer ze echt ‘op zichzelf’ wonen en ook te maken krijgen met buren, een wijk waarin ze wonen en verantwoordelijkheden die daarbij horen.

K-illustraties-model6-2r

K-illustraties-model5-1r

AMBITIE

Het gevoel van eigenaarschap ontwikkelen; jongeren leren zelf verantwoordelijk te worden voor hun eigen ontwikkeling en worden eigenaar over hun situatie. Ze ontwikkelen in een optimale situatie eigenaarschap voor hun collega projectgenoten en hun leefomgeving.

Van consument naar producent; jongeren worden in plaats van consument producent van ondersteuning. Jongeren ondersteunen in het laatste stadium ook andere jongeren en doen vrijwilligerswerk in de buurt.

Koppeling met vrijwilligers; door gebruik te maken van vrijwilligers kan het netwerk van een jongere vergroot worden en leert een jongere zelfstandig anderen te vragen voor eventuele ondersteuning.

HET TEAM

Het team

Het team van Kamers met Kansen bestaat uit:

 • 10 jongerencoaches
 • 2 stagiaires
 • 26 hoofdbewoners
 • 3 externe vrijwilligers
 • 1 huismeester
 • 1 teamleider

 

We zijn divers, innovatief en positief.
Onze kernwaarden zijn:

 • Transparant
 • Onderscheidend
 • Resultaatgericht
 • Duurzaamheid op basis van preventieve aanpak
 • Nuchtere, objectieve benadering naar jongeren toe

K-illustraties-model1-5r

METHODIEK

Methodiek

Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken

Bij Kamers met Kansen wordt er oplossingsgericht gewerkt. Het doel is om de drempels op te lossen die de gewenste toekomst zouden kunnen belemmeren. Wij werken bij Kamers met Kansen samen met de jongeren met als doel jongeren hun kwaliteiten te laten ontdekken en inzetten zodat zij zelf bijdragen aan een stabiele, succesvolle toekomst waar zij trots op zijn. De benadering is positief en zonder oordeel.

Het resultaat van oplossingsgericht werken is een respectvolle coaching die werkbare oplossingen oplevert. De jongere behoudt daarbij zelf verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij het realiseren van de benodigde veranderingen.

Naast het oplossingsgericht werken, is het competentiegericht werken een vaak toegepaste methode. De jongere versterkt waar hij goed in is en breidt zijn competenties gaande weg uit.

Coaching

Coaching

Elke jongere krijgt een vaste coach toegewezen. Onze aanpak is op maat, dus per jongere wordt er gekeken hoeveel coaching nodig is. Dit verschilt van 1 tot 3 uur in de week. Tijdens de coaching is er intensief contact met de studie loopbaan begeleider of mentor op school.

Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM)

Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM)

De zelfredzaamheidsmatrix is een instrument om zelfredzaamheid te meten en is ontwikkeld door de GGD. Aan het begin van de coaching binnen KmK wordt de situatie van de jongeren gescoord op zelfredzaamheid via de ZRM. Tijdens en bij uitstroom van het project wordt opnieuw gescoord zodat te meten is in hoeverre de jongere is gegroeid in zijn of haar zelfredzaamheid.

LOCATIES

Locaties

Kamers met Kansen biedt haar coaching voor jongeren aan op drie verschillende locaties binnen Amsterdam, te weten: Nieuw-West, Zuidoost en Oost. Buiten de sferen om die de specifieke buurten met zich mee dragen is er ook een verschil in de woonvorm en coaching waardoor de leefsituaties per locatie verschillen en kunnen we dus ook enigszins, kijkend naar het type jongere, de locatie kiezen naar wat het beste bij hem of haar zal passen. Tevens geven wij de mogelijkheid aan jongeren om binnen ons project door te kunnen stromen van de ene locatie naar de andere, bijvoorbeeld als jongeren in een nieuwe omgeving, op een andere manier hun competenties willen ontwikkelen.

ZUIDOOST

Zuid-oost

Kamers met Kansen Amsterdam is in het voorjaar van 2010 gestart in Amsterdam Zuidoost (Florijn) en is een samenwerking met Woningstichting Rochdale. In Amsterdam Zuidoost heeft Kamers met Kansen 8 ruime appartementen. Eén daarvan wordt als kantoor gehouden zodat de jongeren gemakkelijk op hun afspraken kunnen komen en ze ook gemakkelijk ‘zomaar’ kunnen aankloppen mochten ze daar behoefte aan hebben. In de overige 7 appartementen wonen de jongeren afwisselend met 4 jongens of met 4 meiden op een woning en delen ze daar een ruime woonkamer met balkon over de volle breedte, keuken, badkamer en een toilet. De kamers variëren in grootte en ook in prijs. De prijzen van de kamers liggen tussen de € 250 en € 320. Zo kunnen de jongeren die financieel nog niet zo sterk zijn ‘klein’ beginnen en eventueel ook uiteindelijk doorgroeien naar ruimere kamers. Voor al deze kamers geldt dat de huurprijzen inclusief zijn, niet alleen wat betreft het gas, water en licht maar ook voor de gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting. Voor deze locatie is het echter niet mogelijk om huursubsidie aan te vragen.

NIEUWWEST

Nieuw-West

Na de start in Amsterdam Zuidoost zijn we in het najaar van 2011 ook in Amsterdam Nieuw-West (Osdorp) gestart in samenwerking met het ROC van Amsterdam, Woonstichting Eigen Haard en het stadsdeel Nieuw-West. In Nieuw-West wonen de jongeren ook met z’n vieren in een woning. We beschikken over 16 woningen waarvan er ook weer eentje als kantoor in gebruik is. De indeling van de woningen zijn anders dan in Zuidoost. Een woning is verdeeld in twee verdiepingen en elke verdieping telt twee kamers, 1 kleine aan de galerij zijde zonder balkon en een wat grotere aan de tuinzijde met een ruim balkon. Er wordt in deze woningen geen woonkamer gedeeld en iedere kamer heeft een klein ingebouwd keukentje. Daarnaast delen ze per verdieping een badkamer en een toilet. De prijzen zijn respectievelijk €400 en €430, ook hiervoor geldt dat de huurprijs volledig inclusief. Voor deze woningen kan wel huursubsidie worden aangevraagd.

OOST

Oost

In het voorjaar van 2013 hebben we in Amsterdam Oost (Indische Buurt) in samenwerking met de Alliantie onze derde locatie geopend. In Oost heeft Kamers met Kansen 15 appartementen en zijn er twee verschillende woonvormen: de jongeren delen met z’n tweeën een appartement of ze wonen zelfstandig in een appartement. Er zijn twee gedeelde woningen waar de jongeren kunnen instromen die financieel nog niet zo sterk staan en zij betalen een huur van €310 inclusief, maar zonder de mogelijkheid tot huursubsidie. Daarnaast zijn er 8 woningen die gelden als woningen waar de financieel sterkere jongeren echt als zelfstandigen met nog een lichte vorm van begeleiding kunnen gaan wonen. Naast de huur van €390 (met huursubsidie) dienen deze jongeren wel hun eigen gas, water, licht en belastingen te betalen. Daarnaast zijn zij verplicht om aan de maandelijkse bewonersvergadering deel te nemen en minimaal 4 uur per maand vrijwilligers werk/activiteiten te ondernemen in de wijk.

OOST2

Omdat het team van KmK in Oost geen woning in gebruik heeft als kantoor hebben wij naast deze voorgenoemde woningen ook nog eens 5 woningen, 1 per portiek, ter beschikking gesteld voor hoofdbewoners. Deze jongeren fungeren als een direct aanspreekpunt voor de jongeren, zijn onze ogen en oren binnen de trappenhuizen en zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de leefregels. Deze jongeren krijgen in principe geen begeleiding mits er geen directe hulpvraag is, betalen hun gas, water, licht en belastingen zelf, dienen de vergaderingen bij te wonen en minimaal 4 uur bij te dragen aan het project en/of de buurt. Zijn de jongeren en de coaches na een jaar hoofdbewonerschap tevreden over hun rol, dan bestaat de mogelijkheid voor hoofdbewoners om een campuscontract te krijgen.

K-illustraties-model1-4r

PEER-TO-PEER

PEER-TO-PEER

Wij geloven dat jongeren elkaar het beste kunnen begrijpen en ondersteunen. Binnen Kamers met Kansen stimuleren we dat jongeren elkaar opzoeken en inzetten als netwerk. Dit kan heel praktisch, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Jongeren die al langer bij ons wonen maar aangeven nog niet uitgeleerd te zijn en een steentje bij willen dragen, kunnen hoofdbewoner worden. Als hoofdbewoner ben je het eerste aanspreekpunt voor jongeren en onderdeel van het team. Hoofdbewoners zien wij als interne vrijwilligers. Naast de coaches en externe vrijwilligers hebben we dus ook ondersteuning in de huizen. Coaches , externe vrijwilligers en hoofdbewoners werken zo met elkaar samen om jongeren optimaal te kunnen ondersteunen met hun doelen en de leefbaarheid in de buurt te vergroten of te waarborgen.

PROFIELEN

PROFIELEN

Externe vrijwilligers

Externe vrijwilligers

 • Ben je afgestudeerd, gepensioneerd, in between jobs of wil je naast je werk ervaring opdoen?
 • Heb jij affiniteit met jongeren tussen de 18-26 jaar?
 • Heb jij kennis van of ervaring met onze doelgroep en kun jij je verplaatsen in hun cultuur?
 • Ben je flexibel en laat je je niet snel demotiveren?
 • Ben je minimaal 2 uur in de week beschikbaar?
 • Wil jij je inzetten om jongeren individueel te ondersteunen met praktische zaken of zijn of haar persoonlijke ontwikkeling?
 • En/of wil je jongeren trainen of voorlichting geven in groepsverband?

Herken jij jezelf in dit profiel en ben je enthousiast geworden? Voor meer informatie of om je aan te melden als externe vrijwilliger bij Kamers met Kansen, mail je ons op kamersmetkansen@combiwel.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op!

Stagiaires

Stagiaires

 • Ben jij een 3e of 4e jaars HBO student, met richting CMV, Pedagogiek, Toegepaste Psychologie of MWD?
 • Kun jij 24 tot 32 uur per week stage lopen?
 • Ben jij initiatiefrijk en proactief?
 • Sta je stevig in je schoenen?
 • Heb jij affiniteit met onze doelgroep??
 • Ben jij stressbestendig?
 • Ben jij in staat jongeren te motiveren?
 • Wil jij jongeren coachen op weg naar zelfredzaamheid?
 • En ben je niet te beroerd om andere taken op te pakken?

Herken jij jezelf in dit profiel en ben je enthousiast geworden? Voor de volledige vacaturetekst of meer informatie, mail je ons op kamersmetkansen@combiwel.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op

Hoofdbewoners

Hoofdbewoners

 • Ben je op zoek naar een kamer en wil je andere jongeren in ons project ondersteunen?
 • Sta jij open voor coaching en wil jij je verder ontwikkelen?
 • Kan jij een positieve sfeer in huis stimuleren?
 • Volg je een MBO 4, HBO of WO opleiding en heb je daarnaast een bijbaantje?
 • Bezit je een aardige dosis sociale vaardigheden en wil je graag iets terug doen in je wijk of buurt?

Herken jij jezelf in dit profiel en ben je enthousiast geworden? Voor meer informatie of om je aan te melden als hoofdbewoner bij Kamers met Kansen, mail je ons op kamersmetkansen@combiwel.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op!

Externe Vrijwilliger

  Stagiaire

   hoofdbewoner

    K-illustraties-model2-2r

    verhalen

    KMK Verhalen

    Het verhaal van Jewita

    Het verhaal van Jewita

    Mijn naam is Jewita, ik ben 23 jaar oud en woon sinds 1 september 2011 bij Kamers met Kansen in Amsterdam Nieuw-west.

    Sinds ik bij Kamer met kansen zit ben ik enorm gegroeid in mijn persoonlijke ontwikkeling. De begeleiding die ik hier krijg zorgen ervoor dat ik mijn doelen en omstandigheden kan verbeteren. Zo heb ik de af gelopen jaren in een rustige stabiele leefomgeving kunnen werken aan het behalen van mijn MBO 4 ( Sociaal Cultureel Werk) diploma en maak ik nu een plan om aan het HBO ( Culturele Maatschappelijke Vormgeving) te beginnen.

    Door samen met jongeren te wonen heb ik geleerd om samen verantwoordelijkheid te dragen voor een huis. De jongeren hier kunnen elkaar helpen daar waar nodig is, denk maar aan samen koken, samen activiteiten doen en elkaar helpen met huiswerk.

    De coaches zijn er om ondersteuning te bieden bij dingen waar de jongeren weinig tot geen ervaring mee hebben. Dit kunnen sollicitaties, financiële of administratieve dingen zijn. daarnaast kunnen zij jou ook helpen bij privé omstandigheden.

    Kamers met Kansen is voor mij een heel leuk en leerzaam project. Zoals ik al eerder heb aangegeven heb ik mede dankzij dit project mijn zelf kunnen ontplooien tot een stabiele zelfstandige zelfverzekerd persoon. Dit geeft project geeft jongeren de kans om het beste uit hun zelf te halen.

    Mijn leukste moment binnen Kamers met Kansen was de sport activiteit die de hoofdbewoners hebben georganiseerd voor het project. Er waren verschillende activiteiten die je kon doen en eindigden met een voetbal toernooi. Het leuke hieraan was dat bijna alle jongeren van het project deel hebben genomen aan de activiteit.

    Jongere KmK Nieuw-West

    Het verhaal van Verity

    Het verhaal van Verity

    Wauw 19 oktober 2013, 1 van de speciaalste dagen uit mij leven !

    Ik weet het nog als de dag van gister, samen met mijn huisgenoot en mijn buurmeisjes gingen wij voor het eerst onze eigen huurcontract ondertekenen. Door super veel steun van mijn omgeving kon ik op 20 oktober voor het eerst in mijn huisje slapen. Het voelde heel lang nog zo onwerkelijk om mijn eigen huisje te hebben. Ik ben KMK begonnen in de categorie zwaar, ik heb veel steun gehad aan mijn coaches. Ik leerde alles op de rails te zetten, te gaan voor mijn doelen en iets negatiefs om te zetten naar iets positiefs. Ik heb ander half jaar samen gewoond met een huisgenoot, dit was soms lastig maar over het algemeen heel gezellig. Het was toch wel fijn om thuis te komen en te weten dat er iemand was. Toch heb ik in ander half jaar tijd gestreden om een plekje helemaal voor mezelf te hebben.

    Dit is me dan ook gelukt, november 2014 heb ik afscheid genomen van mijn huisgenoot (die wel mijn buurmeisje is gebleven) en kreeg ik de woning voor mezelf. Dat waardeer ik ook het meeste aan KMK denk ik, die ruimte om jezelf te ontwikkelen en aan jezelf te werken zonder beoordeeld te worden. Verder vind ik de groep van KMK oost super fijn, met de buren voelt het echt alsof we 1 zijn. Hier is enige tijd overheen gegaan omdat je elkaar natuurlijk moet leren kennen, maar nu weet ik gewoon dat ik echt iets aan ze heb. Zo gaat de 1 met mij mee naar de tandarts omdat ik daar bang voor ben, terwijl ik met de ander weer lekker een avondje samen wat ga eten.

    We doen dan ook zo vaak mogelijk wat leuks met elkaar, soms iets onverwachts en kleins zoals een bbq, maar ook wel eens grotere uitstapjes. Zo zijn we een nachtje naar Texel geweest, ik heb het zo leuk gehad! Het was echt 1 en al gezelligheid. Als ik KMK moet omschrijven zou ik dat doen met de volgende woorden: samenhorigheid, vertrouwen en ontwikkeling.

    Jongere KmK Oost

    Het verhaal van Sabrina

    Het verhaal van Sabrina

    Mijn naam is Sabrina, ik ben net 24 jaar geworden en ik woon in het Kamers met Kansen project in Amsterdam Nieuw-West. Ik woon hier al sinds 2011, ja dat is alweer een tijdje…

    Ik ben eigenlijk per ongeluk en via via in het project Kamers met Kansen komen wonen.

    Een aantal jaar geleden overleed mijn moeder, ik had een relatie en dat ging uit, en kwam dus destijds zonder woning. Een klasgenootje van de opleiding die ik toen volgde woonde bij Kamers met Kansen als maatje en vertelde mij dat er toen nog kamers vrij waren. Zij zei wel dat het moeilijk was om zomaar een kamer te krijgen omdat het een jongeren project was. Zij (Romy) regelde een gesprek voor mij op het kantoor van Kamers met Kansen. Omdat ik toen niet ergens anders heen kon, bood het project mij een tijdelijke woning aan. Ik was natuurlijk super opgelucht, mijn eerste eigen woning! Ik tekende mijn contract en haalde gelijk die maandag nog mijn sleutels op. Ik was eigenaresse van een mooie studio van 18 m2 met een balkon.

    Een paar maanden later, ik zou binnenkort mijn woning moeten verlaten, maar had nog niks nieuws gevonden. Ik mocht op gesprek komen om te praten over een eventuele verlenging van mijn huurcontract. De project manager van Kamers met Kansen bood mij toen een hoofdbewonerscontract aan. Hoofdbewoner?? Ik dacht, word ik dan baas in mijn huis? Nee..

    Het jongeren project Kamers met Kansen is bedoelt om jongeren die meestal veel bagage meedragen, door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen een mogelijkheid te bieden zichzelf weer te plaatsten in de maatschappij. Het idee is dat jongeren, jongeren helpen. Binnen het project was er destijds een maatjes en hoofdbewoners project.

    Wat werd mijn taak als hoofdbewoner?
    Ik als hoofdbewoner woon nu samen met 3 andere jongeren. Wij hebben alle 4 een eigen kamer met keuken. Onze woning heeft 2 badkamers die wij delen. Het is mijn taak om een oogje in het zijl te houden. Ik stel huisregels op, dit doen wij in overleg natuurlijk. Elke 6 weken organiseert elke hoofdbewoner een huisvergadering met zijn huisgenoten. Tijdens deze vergadering bespreken wij de gang van zaken en stellen wij regels op. Als mijn huisgenoten problemen hebben of hulp nodig hebben met bijvoorbeeld school, kunnen zij altijd bij mij aankloppen.

    1 keer in de 6 weken hebben alle hoofdbewoners van ons project een onderlinge vergadering. Dan bespreken wij hoe het in de huizen gaat en wat er allemaal gaande is onder de jongeren. Wij als hoofdbewoners organiseren met behulp van de coaches, evenementen. Bijvoorbeeld een voetbal toernooi voor de jongeren. Ook proberen wij problemen in het gebouw op te lossen zoals overlast, geweld, vernieling etc.

    1 keer in de 6 weken krijgen de hoofdbewoners zelf coaching, omdat wij toch ook een soort van jongeren begeleiders zijn en staan in veel directer contact hebben met de jongeren. Vanuit Kamers met Kansen krijgen wij ook trainingen. Een aantal keer per jaar om ons zelf te ontwikkelen. Wij hebben bijvoorbeeld al een leiderschapstraining gehad, motiverende gesprekstechnieken en een communicatie training. Deze trainingen hebben mij persoonlijk ook echt geholpen in het dagelijks leven. Mijn algemene taak als hoofdbewoner is gewoon een rolmodel zijn voor de jongeren.

    Ik werk bijvoorbeeld fulltime en daarnaast woon ik in dit project. Wonen in dit project heeft mij heel veel goede dingen gegeven. Door al de trainingen en persoonlijke coaching, ben ik als persoon heel erg gegroeid. Het idee dat ik vrijwilliger ben en iets terug doe voor deze maatschappij doet mij goed.

    Mijn toekomst plan,ik woon hier nu al een tijdje en ik ben natuurlijk al een aantal jaar klaar met school. Ik werk 40 uur in de week en ik merk nu dat ik ook volwassener word. De drang naar een nieuw en groter huisje wordt ook steeds groter, ik kan eigenlijk niet wachten om weer een stapje verder te gaan. Ik heb net een nieuwe baan en ik woon hier nog met plezier, maar ik hoop stiekem toch wel echt dat ik binnenkort iets anders kan vinden. Helaas is dat nog niet zo makkelijk in Amsterdam!

    Mijn mooiste momenten hier in Kamers met Kansen
    Ik denk dat het mooiste moment toch wel was dat ik realiseerde dat ik eigenlijk van geluk mag spreken dat ik zo kan leven. Ik heb jongeren ontmoet, hun levensverhaal gehoord en toen werd ik toch wel goed wakker geschut. Er komen hier maandelijks nieuwe jongeren te wonen die helemaal niks hebben. Geen bed, geen deken, geen primaire levensmiddelen. Gelukkig zijn er hier bij Kamers met Kansen altijd jongeren die elkaar helpen. Er zijn altijd andere bewoners die weer hun spullen willen delen omdat zij ook weten hoe zij hier terecht kwamen. Het ontroert me om te zien dat het ook echt anders kan zijn. Dit vind ik het mooie aan Kamers met Kansen. Het project geeft de jongeren weer een kans, een kans om echt te leven.

    Hoofdbewoner KmK Nieuw-West

    Het verhaal van Agatha

    Het verhaal van Agatha

    “Bij Kamers met Kansen is een gemiddelde dag uit de week nooit hetzelfde. Ik zal de drukste dag van de week beschrijven en dat is op dit moment de woensdag. Op woensdag begin ik net zoals altijd om 10.00u. Het allereerste wat ik doe is de computer aanzetten waarna ik me zelf voorzie van een kopje thee. Ik open mijn postvak op de mail en lees de berichten die ik heb ontvangen. Daarna kijk ik welke jongere ik vandaag mag coachen. Op de woensdag hebben wij altijd een teamvergadering en om de week aansluitend casuïstiek. Als er agendapunten zijn die ik graag wil bespreken tijdens de teamvergadering dan verstuur ik deze items naar de voorzitter van de vergadering en die plaatst mijn items op de agenda. De agendapunten gaan over de stand van zaken m.b.t. de jongeren en uiteenlopende nieuwe ontwikkelingen over KMK. Nadat de vergaderingen zijn geweest druppelen de jongeren die een coachingsgesprek hebben met hun coach binnen. Het leukste onderdeel van deze stage is voor mij het voeren van coachingsgesprekken. Hoe was het deze week? En hoe gaat het? zijn vragen waarop je soms een nogal verassend antwoord op krijgt. Wat je meemaakt met de jongeren en wat je leert over jezelf en het werk is elke dag weer een verassing."

    Stagiaire SPH

    Het verhaal van Tamara

    Het verhaal van Tamara

    “Mijn stageperiode bij KmK heb ik als zeer positief en leerzaam ervaren. Er is nooit een dag hetzelfde geweest. Ik begin mijn dag tussen 10 en 11 uur en bekijk mijn agenda voor de dag. Als ik een afspraak heb gepland met een jongere, dan bereid ik deze voor. Dit kan zelfstandig maar ook kan het besproken worden met collega(s). Na de afspraak met de jongere evalueer ik, naar behoefte, met collega(s) hoe ik de afspraak heb ervaren en waar ik tegenaan liep of juist trots op was. Op woensdagen is er teamvergadering en worden verschillende onderwerpen besproken. Om de 3 weken ben ik voorzitter en notulist, dit wisselen wij binnen het team af. Soms heb ik een afspraak in de avond gepland met een jongere, hierin ben ik flexibel omdat jongeren niet altijd overdag kunnen.”

    Stagiaire Toegepaste Psychologie

    Netwerk

    Netwerk

    Kamers met Kansen van Combiwel wordt voornamelijk gefinancierd door de Gemeente Amsterdam, Zorg voor de Jeugd, Afdeling Jeugd. Daarnaast was Kamers met Kansen Amsterdam van september 2012 tot september 2015 onderdeel van het programma “Kansen voor Jongeren” van het Oranjefonds.

    Zie hier onze samenwerkingspartners
    kmk-pijl-rood

    Mee Amstel en Zaan

    GGD VELDTAFEL

    Vrijwilligers Centrale Amsterdam

    VCA

    Veilig thuis

    Samen doen

    Venzo

    Street Pro

    Puur Zuid

    Punt P

    De opvoed poli

    Leefkringhuis

    Oranje fonds

    Oost Indisch groen

    Meervaart

    De kandidatenmarkt

    Jeugd bescherming

    Jellinek

    Inside Oost

    Inkr8

    I-M POWER

    BOOT - HvA

    GGZ Geest

    Jongeren Servicepunt Nieuw-West

    Cybersoek

    Civic

    Burennetwerk

    Leger des Heils

    Dynamo

    3H Spirit!

    Street Corner Works

    Jongerenpunt 

    IPA

    IPA

    care express

    Politie

    HvA

    HvA

    Inholland

    ROC TOP

    Eigen Haard

    Alliantie

    Rochdale

    Gemeente Amsterdam

    Combiwel

    KmKNL

    Start 2010

    Start 2010

     De start in Amsterdam Zuidoost is mogelijk gemaakt door een bijdrage van:

    KMK Nederland  |  Rochdale  |  Stichting Steunfonds bja-cow  |  Stichting Boschuysen  |  Dienst Wonen, Zorg en Samenleven van de Gemeente Amsterdam 

    Start 2010-2

    Daarnaast zijn er vanaf de start tot aan nu diverse andere bronnen geweest die de verschillende locaties van Kamers met Kansen Amsterdam hebben ondersteund:

    Zuidoost

    • Zuidoost
    • DMO
    • Stadsdeel Zuidoost
    • Rochdale

    Nieuw-West

    • Nieuw-West
    • DMO
    • AWBZ plus pakketmaatregel
    • Eigen Haard
    • Oranjefonds
    • Het Kansfonds

    OOST

    • Oost
    • Stadsdeel Oost
    • De Alliantie

    contact

    CONTACT

    Heeft u meer informatie nodig?

    Dan kunt u ons te allen tijde bereiken via: kamersmetkansen@combiwel.nl