Riekerhaven closeup

 

In Riekerhaven (stadsdeel Nieuw West) komen 550 units te staan waar werkende en studerende jongeren komen te wonen, waaronder jonge statushouders. Kamers met Kansen zal 15 zelfstandige units (24m2) op zich nemen, waarvan 3 units voor Hoofdbewoners worden gereserveerd. Het complex moet naast een woonplek ook een sociale plek worden waar jongeren met elkaar gaan samenwerken om een fijne en bruisende leefomgeving te creëren.

Wat is Kamers met Kansen?
Check www.kamersmetkansenamsterdam.nl om hier achter te komen!

Wat is een hoofdbewoner?
– Je bent niet ouder dan 27 jaar
– Je woont op dit moment in Amsterdam Zuid of Nieuw West
– Je studeert op het MBO niveau 4 (laatste jaars), HBO of WO OF werkt minimaal 24 uur in de week en kunt daarmee je vaste lasten betalen (huur ligt tussen de 380 en 495 euro incl. servicekosten. Huurtoeslag aanvragen is mogelijk).
– Je bent zelfredzaam en je hebt je praktische zaken op orde
– Je bent sociaal en communicatief vaardig
– Je staat open voor samenwerking met andere partijen binnen het complex in Riekerhaven
– Je wilt en kunt tijd en energie investeren in je eigen ontwikkeling en je taken binnen het project. Hierbij krijg je cursussen en trainingen aangeboden die bijzonder goed staan op je CV
– Je hebt de intentie minimaal 1,5 jaar (en maximaal 2 jaar) bij Kamers met Kansen te komen wonen
– Tot slot: je bent een geboren leider of je bent in staat de competenties die je daarvoor nodig hebt snel te ontwikkelen

De taken van een hoofdbewoner:
– Je bent het eerste aanspreekpunt voor de jongeren van Kamers met Kansen.
– Je werkt samen met de jongerencoaches van Kamers met Kansen en ondersteunt hen waar nodig in het vergroten van de zelfredzaamheid van de jongeren van Kamers met Kansen. Je rapporteert naar en communiceert actief met de jongerencoaches.
– Je zorgt voor een schone, positieve en veilige leefomgeving, samen met de overige bewoners door leefregels op te stellen, draagvlak te creëren en erop toe te zien dat ze worden nageleefd.

Geïnteresseerd of meer info?
Stuur je vraag of aanmelding naar: kamersmetkansen@combiwel.nl onder vermelding van ‘aanmelding hoofdbewoner in Riekerhaven’. Mocht je je direct willen aanmelden, stuur dan je CV (inclusief 2 referenties) en motivatie mee. Je krijgt dan binnen een week bericht over de verdere procedure*.

*Voor de selectie doen wij een referentie check bij je school en/of werkgever en we vragen je een assessment te doen in een van de selectierondes.

Kamers met Kansen Amsterdam is onderdeel van Stichting Combiwel