erik-dwayne

 

Dinsdag 6 september bezocht Erik Gerritsen Kamers met Kansen Amsterdam. Het was een dynamische, vrolijke, maar ook doordachte middag waarbij verschillende knelpunten en successen met betrokkenen vanuit Combiwel, het Kansfonds en de Gemeente Amsterdam besproken werden om direct door te kunnen pakken. Erik Gerritsen is van 2009 tot 2015 bestuursvoorzitter geweest van Jeugdbescherming regio Amsterdam waar hij zowel op de inhoud van het werk als op de uitvoering van het werk grote verbeteringen heeft gerealiseerd. Erik Gerritsen is zeer geïnteresseerd in de werkwijze van medewerkers in het veld, stelt zich onderzoekend en positief op, is analytisch sterk en weet deze zaken te combineren op bedrijfs- en landelijk niveau.

 

Bij Kamers met Kansen toonde Erik Gerritsen brede interesse in de medewerkers en de jongeren. Hun verhaal, en met name de manier waarop zij hun verhaal konden vertellen, hebben indruk gemaakt op de aanwezigen. Met name de band met de coach en het vertrouwen dat zij krijgen en vervolgens internaliseren, zijn gouden factoren in het succes.

 

Kamers met Kansen Amsterdam biedt jongeren vanuit een onveilige of instabiele thuissituatie met een hoog risico op schooluitval een steuntje in de rug in de vorm van een rustige woonplek en coaching. De ondersteuning is erop gericht jongeren binnen een tot twee jaar een zelfredzaam bestaan te laten leiden en een plek voor zichzelf te laten bewonen.

 

Sommige jongeren ervaren gaandeweg externe moeilijkheden in hun proces richting zelfredzaamheid. Een daarvan is voor jonge mannen die de zorg voor een of meerdere kinderen hebben. Zij zijn niet alleenstaand, maar kunnen niet/onvoldoende bij hun kinderen en de moeder van de kinderen zijn doordat zij in een project wonen. Zelf zijn zij nog in het proces richting zelfredzaamheid, komen vanuit een instabiele situatie en zijn (te) druk met hun eigen doelen als school, inkomen en huishouden. Zij hebben het gevoel veel ballen hoog te moeten houden en kunnen ondanks de grote ‘drive’ om het wel te doen, hun kinderen weinig zien. Reizen van en naar kinderen en moeder kost veel tijd en geld.

 

De coaches van KmK zijn in gesprek gegaan met deze jonge mannen en onderzochten de mogelijkheden om vader vaker dichterbij zijn kinderen te kunnen laten zijn. Binnen het project Jonge Gezinnen i.s.m. het Kansfonds is gerealiseerd om de gezinnen samen te laten wonen. Zij kunnen oefenen in het runnen van een gezamenlijk huishouden, maken een ouderschapsplan en kunnen met steun van elkaar en coaches de ballen hooghouden. De vaders hebben meer tijd en ruimte om hun rol in de opvoeding te pakken en ook af en toe ‘gewoon vader’ te zijn die leuke dingen met zijn kinderen kan ondernemen.

 

Vaders vinden het vaak moeilijk hun rol in de opvoeding te claimen, zeker wanneer zij het gevoel hebben niet aan de eisen die hierbij opgeworpen worden door zichzelf, maar ook door moeder en de samenleving kunnen voldoen. Binnen het project Jonge Gezinnen krijgen zij mannencoaching; gericht op (jonge) vaders die het lastig vinden om hun rol te claimen. Daarnaast heeft het gezin ruimte in tijd en plaats om geld en energie in de juiste zaken te steken die het gezin doen groeien.

 

Het project werd positief onthaald door Erik Gerritsen en hij vindt het bijzonder dat het Kansfonds mogelijkheden biedt. Zowel de manier waarop het is gegaan, als de inhoud ervan juicht hij toe.

 

” Geweldig dat dit mogelijk is en dat een fonds hier aan bij draagt. Gemeenten hebben vaak langer de tijd nodig om te financieren en willen eerst succes zien”.

 

Dat succes is nu goed zichtbaar dankzij de gezamenlijke inzet van Kamers met Kansen en het Kansfonds. Signalering kwam vanuit de praktijk en de snelle realisatie is geslaagd!

 

Erik Gerritsen op Twitter: ” Prachtige innovaties van onderop bij Kamers met Kansen”.