Nieuw platform Informatie & Advies

De afgelopen periode is de werkgroep Werk & Scholing bezig geweest om één plek binnen De Combinatie, waar Kamers met Kansen mee samen werkt, te creëren waar jongeren, begeleiders, job- en trajectcoaches terecht kunnen voor informatie en advies over werk, scholing en activiteiten. Deze plek is er nu. Met trots introduceert de werkgroep het platform Informatie & Advies (I&A).

In de hierboven gepubliceerde flyer kan je lezen wat het platform I&A jou en de jongere kan bieden, hoe het werkt en wie de contactpersonen zijn.

Met vriendelijke groet,

Het communicatieteam van De Combinatie

De Geldcoach start samenwerking Kamers met Kansen

Bij Combiwel De Geldcoach hebben wij met de Jongerencoaches van Kamers met Kansen afspraken gemaakt om samen te werken. De jongeren die bij Kamers met Kansen wonen hebben vaak te maken met geldproblemen en huurachterstand  bij Combiwel. De Jongerencoaches hebben moeite om de financiële situatie te stabiliseren.

De Geldcoach zal de jongeren van Kamers met Kansen een schuldhulptraject of vroegsignaleringsdienst bieden. Dit wordt uitgevoerd door 2 schuldhulpverleners uit ons team (Aisha en Dilan). We starten in eerste instantie met 12 jongeren, die samen een huurachterstand van zo’n 10.000 euro vertegenwoordigen bij Combiwel. Naast de ondersteuning aan de jongeren bieden deze 2 schuldhulpverleners ook coach-de-coach ondersteuning aan de Jongerencoaches.

 

Koningin Máxima en Mathilde bezoeken Kamers met Kansen locatie Osdorp

 

Bezoek HMK Maxima en Koningin Mathilda op bezoek bij Combiwel Amsterdam. FOTOGRAFIE BART HOMBURG / ORANJE FONDS

 

De Belgische koningin Mathilde en de Nederlandse koningin Máxima hebben een bezoek gebracht aan twee Nederlandse sociale projecten waarin kwetsbare jongeren centraal staan. Een van de projecten was dat van ons. De twee vorstinnen bezochten locatie Osdorp, Amsterdam Nieuw-West. De jongeren die bij KmK komen wonen kampen vaak met verschillende problemen, zoals gebrek aan zelfvertrouwen, een onveilige thuissituatie en gebrek aan huisvesting.

 

“Kamers met Kansen biedt hen, naast een veilige plek om te wonen, een traject op maat. Dat moet hen in staat stellen om een zelfstandig bestaan te leiden, door een job te vinden of alsnog een diploma te halen”.

 

Bezoek HMK Maxima en Koningin Mathilda op bezoek bij Combiwel Amsterdam. FOTOGRAFIE BART HOMBURG / ORANJE FONDSBezoek HMK Maxima en Koningin Mathilda op bezoek bij Combiwel Amsterdam. FOTOGRAFIE BART HOMBURG / ORANJE FONDS

Na een korte uitleg over de werking van het project maakten de beide koninginnen kennis met een vijftal jongeren die in het project worden opgevangen danwel zich inzetten als hoofdbewoner. Mathilde en Máxima voerden een erg open gesprek met de jongeren en ze toonden zich ook erg geïnteresseerd in hun verhalen. Ze bezochten tot slot de woning van een van de jongeren. Wij zijn intens trots op onze jongeren en hun ontwikkeling! We zullen onze aanpak verder uitbreiden en wellicht zien ook de Belgen onze methodiek in de steden ontwikkelen.

Bezoek HMK Maxima en Koningin Mathilda op bezoek bij Combiwel Amsterdam. FOTOGRAFIE BART HOMBURG / ORANJE FONDS

 

Terugblik KmK International zomer 2016

groepsfoto-met-tekst
Kamers met Kansen biedt jongeren van 18 tot 26 jaar die vanuit een onveilige of afwezige thuissituatie komen de gelegenheid om vanuit rust en veiligheid een plek te creëren om zich te kunnen ontwikkelen tot een zelfredzaam en zelfstandig individu. Zij krijgen ondersteuning in de vorm van huisvesting en coaching. Om jongeren ondersteuning te bieden bij het behalen van hun doelen worden er verschillende ontwikkelingsvormen aangeboden. Denk aan trainingen, groepssamenwerking, individuele coaching, de inzet van externe vrijwilligers, peer to peer ondersteuning en vrijwilligerswerk in de wijk.

Een ontwikkelingsvorm die sinds dit jaar is ingezet is het doen van vrijwilligerswerk in het buitenland. Ook wel de EVS (Short Term European Voluntary Service genoemd). Short term EVS is een programma waarin jongeren in groepsverband onder begeleiding, twee weken vrijwilligerswerk doen in het buitenland. De EVS is een onderdeel van het Erasmus + en dit is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Het Erasmus + biedt jongeren tussen de 17 en 30 jaar de mogelijkheid om voor minimaal twee maanden en maximaal twaalf maanden vrijwilligerswerk te doen in het buitenland. De deelnemers van Kamers met Kansen International wonen/werken twee weken in een totaal onbekende omgeving met een andere taal, cultuur, normen en waarden. Door de geheel nieuwe omgeving en cultuur en de afwezigheid van afleidingen zoals sociale contacten, staat de jongere meer open voor nieuwe ervaringen. De omgeving vraagt nieuw gedrag van de deelnemer. Samen met  het element reflectie wordt je oude kennis omgezet in een leerervaring.

“Het doen van vrijwilligerswerk in het buitenland heeft mij geleerd om in het diepe te springen en dat fouten maken niet erg is zolang je ervan leert. Ik heb ook mijn goede en minder goede kwaliteiten leren kennen.”samenwerking

Stichting Bloom was de samenwerkingspartner van Kamers met Kansen Amsterdam. Zij hebben jaren lang ervaring met EVS en zijn geaccrediteerd door het Erasmus + als zend en ontvangstorganisatie. Zij willen graag hun kennis en expertise delen met andere partijen die met jongeren werken. Hiervoor hebben zij een werkwijze en handleiding ontwikkeld en als product aangeboden. Kamers met Kansen Amsterdam is van 5 tot en met 19 augustus 2016 met een groep van zes jongeren en twee coaches voor twee weken naar Altamura in Zuid- Italië  geweest om een short term European Voluntary Service te doen. In deze twee weken hebben de jongeren deelgenomen aan het Food Revolution project van de organisatie LINK Youth. Dit is een organisatie die jongeren de kans bied om uitwisseling en vrijwilligerswerk te doen in Europa. Het doel is het stimuleren van intercultureel en niet formeel leren. LINK Youth biedt een scala aan activiteiten voor jongeren uit heel Europa. Naast uitwisseling en EVS is de organisatie actief betrokken als organisator, maar ook als co- promotor in andere projecten die innovatie en de kwaliteit van het jeugdwerk verbeteren. Het doel van het Food Revolution project was bewustwording creëren over wat je eet, maar ookweten waar het product vandaan komt en onder welke omstandigheden deze is verbouwd. Het was een combinatie van theorie waarin jongeren leerden over de slechte arbeidsvoorwaarden die immigranten hebben werkzaam op het platteland. Daarnaast gingen zij in gesprek met immigranten die hun verhaal wilden delen. De jongeren gingen ook de straat op om met de lokale bevolking in gesprek te gaan over de omstandigheden waarin de immigranten moeten werken. annaHet doel van deze opdracht was mensen aan de praat krijgen over de topic en mogelijk activeren om in actie te komen. Naast de theorie hebben de jongeren ook ervaren hoe het is om op het platteland in de brandende zon te werken. Het was belangrijk dat zij hetzelfde deden om te ervaren wat het lichamelijk met een mens kan doen en daardoor konden zij ook beter in gesprek gaan hierover. De jongeren werden ook meegenomen in de Italiaanse cultuur door te leren over de traditionele gebruiken zoals hoe maak je Italiaans brood, hoe maak je eigen pasta en hoe verbouw je en behoud je eigen groenten en fruit door zelf aan de slag te gaan op het platteland met een echte Italiaanse boer. Kamers met Kansen International 2016 was een fantastische ervaring. De deelnemende jongeren zijn in een korte periode van twee weken gegroeid in hun kracht. Deze jongeren zijn heel anders naar zichzelf gaan kijken en hebben kunnen werken aan persoonlijke leerdoelen zonder afleidingen van de omgeving en sociale contacten. Ook hebben zij geleerd wat het betekent om met een groep en een ander cultuur samen te werken. Hier zijn overigens mooie nieuwe vriendschappen uit ontstaan. De resultaten van de internationale ervaring waren interessant, en belangrijk aan deze reis was ook dat de jongeren voor de volle honderd procent inzet toonden en zelf deze ervaring en ontwikkeling aan wilden gaan. Een vereiste was dat elke deelnemer intrinsiek gemotiveerd en committed was om deel te nemen.

“Ik heb geleerd mijn gevoelens duidelijk aan te geven en beter te reflecteren op mezelf. Ook heb ik geleerd om het probleem eerst bij mezelf te zoeken en dan de oplossing ook op mezelf te richten in plaats van vingers te gaan wijzen.”speurtocht-1Als afsluiting hadden de deelnemende jongeren een presentatie gegeven voor familie, vrienden en coaches. Tijdens deze presentatie vertelden zij over hun ervaringen en wat voor impact dit heeft gehad op hun ontwikkeling, maar ook wat zij meenemen in hun dagelijkse leven in Nederland. Dit werd per thema toegelicht. De thema’s familie, lichamelijke en mentale gezondheid en leiderschap kwamen onder andere aan bod. Bij het thema familie kwam vooral terug dat zij meer waardering hebben voor hun afkomst en opvoeding van ouders en ook dat zij meer zullen investeren in de band met familie en vrienden. Bij het thema lichamelijke en mentale gezondheid kwam vooral terug dat zij meer bewegen en zich fitter voelen, gezond hebben leren eten en hebben ontdekt dat in de natuur zijn rust geeft. De jongeren hebben ook geleerd hoe belangrijk het is om te investeren in de eigen ontwikkeling door zelfreflectie. Bij het thema leiderschap kwam vooral terug dat zij door het inzetten van hun leiderschap hebben geleerd wat hun persoonlijke kwaliteiten zijn als leider, en tegelijkertijd het inzicht verkregen over het feit dat elke leider uniek is. Gekoppeld aan het leiderschap waren ook praktische zaken zoals het leren maken van een dagplanning en het kunnen aansturen van het team, maar ook ieder teamlid kunnen inzetten vanuit zijn of haar kwaliteiten. Dit zijn mooie resultaten die de deelnemende jongeren en de coaches in een korte periode van twee weken hebben behaald tijdens de short term EVS.
Kamers met Kansen International 2016 is door de deelnemende jongeren beoordeeld met het eindcijfer van 8,8.

“Mijn mooiste herinnering was de liefde die iedereen naar elkaar uitbracht. 8 individuen die elkaar niet kennen zijn in zo een korte tijd zo dicht bij elkaar gegroeid en hebben elkaar zo erg geholpen met groeien. Ik zal de liefde die ik van iedereen, niet alleen de mensen van KmK, maar ook de mensen van Link, heb gekregen altijd koesteren.”

speurtocht-2

Erik Gerritsen, Secretaris Generaal Ministerie van VWS op bezoek bij Kamers met Kansen Amsterdam

 

Dinsdag 6 september bezocht Erik Gerritsen Kamers met Kansen Amsterdam. Het was een dynamische, vrolijke, maar ook doordachte middag waarbij verschillende knelpunten en successen met betrokkenen vanuit Combiwel, het Kansfonds en de Gemeente Amsterdam besproken werden om direct door te kunnen pakken. Erik Gerritsen is van 2009 tot 2015 bestuursvoorzitter geweest van Jeugdbescherming regio Amsterdam waar hij zowel op de inhoud van het werk als op de uitvoering van het werk grote verbeteringen heeft gerealiseerd. Erik Gerritsen is zeer geïnteresseerd in de werkwijze van medewerkers in het veld, stelt zich onderzoekend en positief op, is analytisch sterk en weet deze zaken te combineren op bedrijfs- en landelijk niveau.

Bij Kamers met Kansen toonde Erik Gerritsen brede interesse in de medewerkers en de jongeren. Hun verhaal, en met name de manier waarop zij hun verhaal konden vertellen, hebben indruk gemaakt op de aanwezigen. Met name de band met de coach en het vertrouwen dat zij krijgen en vervolgens internaliseren, zijn gouden factoren in het succes.

Kamers met Kansen Amsterdam biedt jongeren vanuit een onveilige of instabiele thuissituatie met een hoog risico op schooluitval een steuntje in de rug in de vorm van een rustige woonplek en coaching. De ondersteuning is erop gericht jongeren binnen een tot twee jaar een zelfredzaam bestaan te laten leiden en een plek voor zichzelf te laten bewonen.

Sommige jongeren ervaren gaandeweg externe moeilijkheden in hun proces richting zelfredzaamheid. Een daarvan is voor jonge mannen die de zorg voor een of meerdere kinderen hebben. Zij zijn niet alleenstaand, maar kunnen niet/onvoldoende bij hun kinderen en de moeder van de kinderen zijn doordat zij in een project wonen. Zelf zijn zij nog in het proces richting zelfredzaamheid, komen vanuit een instabiele situatie en zijn (te) druk met hun eigen doelen als school, inkomen en huishouden. Zij hebben het gevoel veel ballen hoog te moeten houden en kunnen ondanks de grote ‘drive’ om het wel te doen, hun kinderen weinig zien. Reizen van en naar kinderen en moeder kost veel tijd en geld.

De coaches van KmK zijn in gesprek gegaan met deze jonge mannen en onderzochten de mogelijkheden om vader vaker dichterbij zijn kinderen te kunnen laten zijn. Binnen het project Jonge Gezinnen i.s.m. het Kansfonds is gerealiseerd om de gezinnen samen te laten wonen. Zij kunnen oefenen in het runnen van een gezamenlijk huishouden, maken een ouderschapsplan en kunnen met steun van elkaar en coaches de ballen hooghouden. De vaders hebben meer tijd en ruimte om hun rol in de opvoeding te pakken en ook af en toe ‘gewoon vader’ te zijn die leuke dingen met zijn kinderen kan ondernemen.

Vaders vinden het vaak moeilijk hun rol in de opvoeding te claimen, zeker wanneer zij het gevoel hebben niet aan de eisen die hierbij opgeworpen worden door zichzelf, maar ook door moeder en de samenleving kunnen voldoen. Binnen het project Jonge Gezinnen krijgen zij mannencoaching; gericht op (jonge) vaders die het lastig vinden om hun rol te claimen. Daarnaast heeft het gezin ruimte in tijd en plaats om geld en energie in de juiste zaken te steken die het gezin doen groeien.

Het project werd positief onthaald door Erik Gerritsen en hij vindt het bijzonder dat het Kansfonds mogelijkheden biedt. Zowel de manier waarop het is gegaan, als de inhoud ervan juicht hij toe.

” Geweldig dat dit mogelijk is en dat een fonds hier aan bij draagt. Gemeenten hebben vaak langer de tijd nodig om te financieren en willen eerst succes zien”.

Dat succes is nu goed zichtbaar dankzij de gezamenlijke inzet van Kamers met Kansen en het Kansfonds. Signalering kwam vanuit de praktijk en de snelle realisatie is geslaagd!

Erik Gerritsen op Twitter: ” Prachtige innovaties van onderop bij Kamers met Kansen”.

Kansfonds biedt jonge gezinnen een kans!

IMG_1047-IKEA D&A familie

 

Kamers met een kleintje

Kamers met Kansen biedt sinds de start van dit jaar met ondersteuning van het Kansfonds jonge gezinnen de mogelijkheid om samen met hun kinderen in het project te wonen. Minimaal 1 van de ouders is schoolgaand en het gezin heeft wil en wens om een gezond en stabiel systeem te zijn en blijven. Ouders willen graag hun kind(eren) in veiligheid en zo gewoon mogelijk laten opgroeien. Er is met wat extra fysieke ruimte weer perspectief.

Kamers met Kansen biedt ondersteuning aan de ouders op het vlak van (financiële) zelfredzaamheid, houdt contact met school en geeft daarnaast in dit project extra aandacht aan het gezinsleven, ouderschap en het samenwonen. De ouders maken met de coach een gezinsplan om afspraken te maken over de kinderen, school van de kinderen, omgang met elkaar en financiële zaken.

Om hun nieuwe huis kindvriendelijk en zo volledig mogelijk in te richten zijn de ouders verrast met een uitje naar IKEA. Daar mochten zij voor een vastgesteld budget nodige en leuke zaken uitzoeken voor het huishouden. Met een rekenmachine bij de hand hielden de ouders keurig bij hoeveel zij besteed hadden en hoeveel zij nog aan ruimte hadden. De kinderen EN ouders helemaal ‘happy’ de deur uit.

Dank Kansfonds voor deze kans!

Kamers met Kansen coach Zuidoost aan het woord

Saida Laloli, werkzaam als jongerencoach en vrijwilligerscoördinator op onze locatie in Amsterdam Zuidoost, heeft een interview gegeven voor de rubriek “Wat doet u voor uw buurt” op de website van de gemeente Amsterdam. Dit is een mooi artikel geworden waarin zowel het project Kamers met Kansen in Zuidoost, als de ambities van Saida wat betreft de toekomst van Kamers met Kansen en buurtparticipatie duidelijk omschreven worden.

In de rubriek ‘Wat doet u voor uw buurt’ op de website van de gemeente komt Kamers met Kansen jongerencoach Saïda Laloli aan het woord. Saïda is een enthousiaste vrouw, je ziet haar groetend en zwaaiend op straat. Ze is jongerencoach bij Kamers met Kansen, een begeleid wonen project dat sinds 2010 is gehuisvest in enkele appartementen naast de lift in de flat Florijn Noord-II. Er wonen 28 jongeren in de leeftijd van 18-27 jaar. Ze gaan allemaal naar school en hebben ook een bijbaantje, want de huur en alle andere kosten voor levensonderhoud moeten ze zelf betalen. Met het project wordt vroegtijdige schooluitval voorkomen. Kamers met Kansen biedt de jongeren een eigen plek, rust en ondersteuning om te werken naar zelfstandigheid. Kamers met Kansen beschikt over 3 verschillende locaties in Amsterdam. Saïda zegt dat de meeste jongeren in Florijn bewust hebben gekozen voor deze plek. “Ze hebben een sterke band met Zuidoost, ze komen hier vandaan en willen hier echt niet weg”.

Wat is uw tip in de buurt?
“Ik weet pas sinds kort dat hier beneden in de flat allemaal kunstenaars wonen. Dat vind ik leuk en het zou ook inspirerend kunnen zijn voor onze jongeren. Tegelijkertijd denk ik dat veel mensen ook niet weten dat ons project bestaat. We mogen wel wat meer aandacht besteden aan bekendheid in de buurt, dat schept een betere sociale controle”. Saïda heeft wat plannetjes, zoals ‘Fris Florijn’ of een ‘Burenzwaaidag’. Een schoonmaakactie waarbij de jongeren van Kamers met Kansen en andere buurtbewoners elkaar leren kennen en samen de galerijen schoonmaken. Of een initiatief om bewoners aan te moedigen naar elkaar te zwaaien vanaf de verschillende verdiepingen, compleet met buurtfeest dat georganiseerd wordt door de jongeren uit Florijn.

Wat wenst u voor de buurt in 2020?
“We worden super gewaardeerd als woonproject voor jongeren, maar of wij er over 5 jaar nog zijn blijft altijd spannend. Ik hoop het uiteraard wel en ik hoop zelfs dat we dan zijn uitgebreid en een waardevolle bijdrage leveren aan het woonklimaat van de buurt. Zeker omdat onze jongeren zo’n sterke band hebben met Zuidoost, zou het mooi zijn als we dan ook doorstroom woningen hebben of dat we daaraan verbonden zijn”, aldus Saïda Laloli.

Meer weten? Kijk op www.kamersmetkansenamsterdam.nl

Tekst en fotografie: AnneMarie Tiebosch
Bron: www.amsterdam.nl/f-buurt/even-buurten-buurt/saida-laloli-onze/

Kamers met Kansen naar het buitenland!

Met trots wil het team Kamers met Kansen mededelen dat we subsidie hebben ontvangen voor een buitenlandse short-term EVS (European Voluntary Service) trip met 8 jongeren van KmK + 2 begeleiders. De subsidie komt vanuit het programma Erasmus+, een laagdrempelig Europees subsidieprogramma, onder andere bedoeld voor jongeren tussen de 18-30 jaar die vrijwilligerswerk willen doen in Europa. De subsidie dekt alle reiskosten, het verblijf en de maaltijden. Er wordt een eigen bijdrage van 75 euro gevraagd van elke deelnemer. Daar staat dan zakgeld van ongeveer 40 euro tegenover om daar te spenderen.

 

Wat houdt de short-term EVS in? 

In het voorjaar van 2016 (maart/april) gaan we met 8 jongeren 2 weken vrijwilligerswerk doen in een Europees land. De landen die nu op de planning staan zijn Turkije of Spanje. Veronika Nab en Fairouz Kaddour van Kamers met Kansen gaan mee als begeleiders. Het doel van deze trip zal zijn dat jongeren leren in een andere omgeving en op, wellicht, een andere manier dat zij dat gewend zijn, aan hun doelen te werken. Op de plaats van bestemming gaan de jongeren individueel en als groep LEREN DOOR TE DOEN (non-formal learning). Tijdens het doen zullen ze voor persoonlijke en teamuitdagingen komen te staan. De jongeren zullen in ieder geval veel met de lokale bevolking moet samenwerking (interculturele samenwerking).

 

Ook iets voor jouw team of doelgroep?

Mocht je meer vragen of informatie nodig hebben over Erasmus+, EVS of een uitwisseling naar het buitenland (een uitwisseling met professionals is ook mogelijk)? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons via ons algemene emailadres voor advies en verdere info. Wij staan ook open voor samenwerking met andere organisaties betreft het opzetten van internationale uitwisselingen of projecten. Meer informatie kun je lezen op: http://www.erasmusplus.nl/