Nieuw platform Informatie & Advies

De afgelopen periode is de werkgroep Werk & Scholing bezig geweest om één plek binnen De Combinatie, waar Kamers met Kansen mee samen werkt, te creëren waar jongeren, begeleiders, job- en trajectcoaches terecht kunnen voor informatie en advies over werk, scholing en activiteiten. Deze plek is er nu. Met trots introduceert de werkgroep het platform Informatie & Advies (I&A).

In de hierboven gepubliceerde flyer kan je lezen wat het platform I&A jou en de jongere kan bieden, hoe het werkt en wie de contactpersonen zijn.

Met vriendelijke groet,

Het communicatieteam van De Combinatie

De Geldcoach start samenwerking Kamers met Kansen

Bij Combiwel De Geldcoach hebben wij met de Jongerencoaches van Kamers met Kansen afspraken gemaakt om samen te werken. De jongeren die bij Kamers met Kansen wonen hebben vaak te maken met geldproblemen en huurachterstand  bij Combiwel. De Jongerencoaches hebben moeite om de financiële situatie te stabiliseren.

De Geldcoach zal de jongeren van Kamers met Kansen een schuldhulptraject of vroegsignaleringsdienst bieden. Dit wordt uitgevoerd door 2 schuldhulpverleners uit ons team (Aisha en Dilan). We starten in eerste instantie met 12 jongeren, die samen een huurachterstand van zo’n 10.000 euro vertegenwoordigen bij Combiwel. Naast de ondersteuning aan de jongeren bieden deze 2 schuldhulpverleners ook coach-de-coach ondersteuning aan de Jongerencoaches.