Nieuw platform Informatie & Advies

De afgelopen periode is de werkgroep Werk & Scholing bezig geweest om één plek binnen De Combinatie, waar Kamers met Kansen mee samen werkt, te creëren waar jongeren, begeleiders, job- en trajectcoaches terecht kunnen voor informatie en advies over werk, scholing en activiteiten. Deze plek is er nu. Met trots introduceert de werkgroep het platform Informatie & Advies (I&A).

In de hierboven gepubliceerde flyer kan je lezen wat het platform I&A jou en de jongere kan bieden, hoe het werkt en wie de contactpersonen zijn.

Met vriendelijke groet,

Het communicatieteam van De Combinatie