Terugblik KmK International zomer 2016

groepsfoto-met-tekst
Kamers met Kansen biedt jongeren van 18 tot 26 jaar die vanuit een onveilige of afwezige thuissituatie komen de gelegenheid om vanuit rust en veiligheid een plek te creëren om zich te kunnen ontwikkelen tot een zelfredzaam en zelfstandig individu. Zij krijgen ondersteuning in de vorm van huisvesting en coaching. Om jongeren ondersteuning te bieden bij het behalen van hun doelen worden er verschillende ontwikkelingsvormen aangeboden. Denk aan trainingen, groepssamenwerking, individuele coaching, de inzet van externe vrijwilligers, peer to peer ondersteuning en vrijwilligerswerk in de wijk.

Een ontwikkelingsvorm die sinds dit jaar is ingezet is het doen van vrijwilligerswerk in het buitenland. Ook wel de EVS (Short Term European Voluntary Service genoemd). Short term EVS is een programma waarin jongeren in groepsverband onder begeleiding, twee weken vrijwilligerswerk doen in het buitenland. De EVS is een onderdeel van het Erasmus + en dit is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Het Erasmus + biedt jongeren tussen de 17 en 30 jaar de mogelijkheid om voor minimaal twee maanden en maximaal twaalf maanden vrijwilligerswerk te doen in het buitenland. De deelnemers van Kamers met Kansen International wonen/werken twee weken in een totaal onbekende omgeving met een andere taal, cultuur, normen en waarden. Door de geheel nieuwe omgeving en cultuur en de afwezigheid van afleidingen zoals sociale contacten, staat de jongere meer open voor nieuwe ervaringen. De omgeving vraagt nieuw gedrag van de deelnemer. Samen met  het element reflectie wordt je oude kennis omgezet in een leerervaring.

“Het doen van vrijwilligerswerk in het buitenland heeft mij geleerd om in het diepe te springen en dat fouten maken niet erg is zolang je ervan leert. Ik heb ook mijn goede en minder goede kwaliteiten leren kennen.”samenwerking

Stichting Bloom was de samenwerkingspartner van Kamers met Kansen Amsterdam. Zij hebben jaren lang ervaring met EVS en zijn geaccrediteerd door het Erasmus + als zend en ontvangstorganisatie. Zij willen graag hun kennis en expertise delen met andere partijen die met jongeren werken. Hiervoor hebben zij een werkwijze en handleiding ontwikkeld en als product aangeboden. Kamers met Kansen Amsterdam is van 5 tot en met 19 augustus 2016 met een groep van zes jongeren en twee coaches voor twee weken naar Altamura in Zuid- Italië  geweest om een short term European Voluntary Service te doen. In deze twee weken hebben de jongeren deelgenomen aan het Food Revolution project van de organisatie LINK Youth. Dit is een organisatie die jongeren de kans bied om uitwisseling en vrijwilligerswerk te doen in Europa. Het doel is het stimuleren van intercultureel en niet formeel leren. LINK Youth biedt een scala aan activiteiten voor jongeren uit heel Europa. Naast uitwisseling en EVS is de organisatie actief betrokken als organisator, maar ook als co- promotor in andere projecten die innovatie en de kwaliteit van het jeugdwerk verbeteren. Het doel van het Food Revolution project was bewustwording creëren over wat je eet, maar ookweten waar het product vandaan komt en onder welke omstandigheden deze is verbouwd. Het was een combinatie van theorie waarin jongeren leerden over de slechte arbeidsvoorwaarden die immigranten hebben werkzaam op het platteland. Daarnaast gingen zij in gesprek met immigranten die hun verhaal wilden delen. De jongeren gingen ook de straat op om met de lokale bevolking in gesprek te gaan over de omstandigheden waarin de immigranten moeten werken. annaHet doel van deze opdracht was mensen aan de praat krijgen over de topic en mogelijk activeren om in actie te komen. Naast de theorie hebben de jongeren ook ervaren hoe het is om op het platteland in de brandende zon te werken. Het was belangrijk dat zij hetzelfde deden om te ervaren wat het lichamelijk met een mens kan doen en daardoor konden zij ook beter in gesprek gaan hierover. De jongeren werden ook meegenomen in de Italiaanse cultuur door te leren over de traditionele gebruiken zoals hoe maak je Italiaans brood, hoe maak je eigen pasta en hoe verbouw je en behoud je eigen groenten en fruit door zelf aan de slag te gaan op het platteland met een echte Italiaanse boer. Kamers met Kansen International 2016 was een fantastische ervaring. De deelnemende jongeren zijn in een korte periode van twee weken gegroeid in hun kracht. Deze jongeren zijn heel anders naar zichzelf gaan kijken en hebben kunnen werken aan persoonlijke leerdoelen zonder afleidingen van de omgeving en sociale contacten. Ook hebben zij geleerd wat het betekent om met een groep en een ander cultuur samen te werken. Hier zijn overigens mooie nieuwe vriendschappen uit ontstaan. De resultaten van de internationale ervaring waren interessant, en belangrijk aan deze reis was ook dat de jongeren voor de volle honderd procent inzet toonden en zelf deze ervaring en ontwikkeling aan wilden gaan. Een vereiste was dat elke deelnemer intrinsiek gemotiveerd en committed was om deel te nemen.

“Ik heb geleerd mijn gevoelens duidelijk aan te geven en beter te reflecteren op mezelf. Ook heb ik geleerd om het probleem eerst bij mezelf te zoeken en dan de oplossing ook op mezelf te richten in plaats van vingers te gaan wijzen.”speurtocht-1Als afsluiting hadden de deelnemende jongeren een presentatie gegeven voor familie, vrienden en coaches. Tijdens deze presentatie vertelden zij over hun ervaringen en wat voor impact dit heeft gehad op hun ontwikkeling, maar ook wat zij meenemen in hun dagelijkse leven in Nederland. Dit werd per thema toegelicht. De thema’s familie, lichamelijke en mentale gezondheid en leiderschap kwamen onder andere aan bod. Bij het thema familie kwam vooral terug dat zij meer waardering hebben voor hun afkomst en opvoeding van ouders en ook dat zij meer zullen investeren in de band met familie en vrienden. Bij het thema lichamelijke en mentale gezondheid kwam vooral terug dat zij meer bewegen en zich fitter voelen, gezond hebben leren eten en hebben ontdekt dat in de natuur zijn rust geeft. De jongeren hebben ook geleerd hoe belangrijk het is om te investeren in de eigen ontwikkeling door zelfreflectie. Bij het thema leiderschap kwam vooral terug dat zij door het inzetten van hun leiderschap hebben geleerd wat hun persoonlijke kwaliteiten zijn als leider, en tegelijkertijd het inzicht verkregen over het feit dat elke leider uniek is. Gekoppeld aan het leiderschap waren ook praktische zaken zoals het leren maken van een dagplanning en het kunnen aansturen van het team, maar ook ieder teamlid kunnen inzetten vanuit zijn of haar kwaliteiten. Dit zijn mooie resultaten die de deelnemende jongeren en de coaches in een korte periode van twee weken hebben behaald tijdens de short term EVS.
Kamers met Kansen International 2016 is door de deelnemende jongeren beoordeeld met het eindcijfer van 8,8.

“Mijn mooiste herinnering was de liefde die iedereen naar elkaar uitbracht. 8 individuen die elkaar niet kennen zijn in zo een korte tijd zo dicht bij elkaar gegroeid en hebben elkaar zo erg geholpen met groeien. Ik zal de liefde die ik van iedereen, niet alleen de mensen van KmK, maar ook de mensen van Link, heb gekregen altijd koesteren.”

speurtocht-2