Kamers met Kansen coach Zuidoost aan het woord

Saida Laloli, werkzaam als jongerencoach en vrijwilligerscoördinator op onze locatie in Amsterdam Zuidoost, heeft een interview gegeven voor de rubriek “Wat doet u voor uw buurt” op de website van de gemeente Amsterdam. Dit is een mooi artikel geworden waarin zowel het project Kamers met Kansen in Zuidoost, als de ambities van Saida wat betreft de toekomst van Kamers met Kansen en buurtparticipatie duidelijk omschreven worden.

In de rubriek ‘Wat doet u voor uw buurt’ op de website van de gemeente komt Kamers met Kansen jongerencoach Saïda Laloli aan het woord. Saïda is een enthousiaste vrouw, je ziet haar groetend en zwaaiend op straat. Ze is jongerencoach bij Kamers met Kansen, een begeleid wonen project dat sinds 2010 is gehuisvest in enkele appartementen naast de lift in de flat Florijn Noord-II. Er wonen 28 jongeren in de leeftijd van 18-27 jaar. Ze gaan allemaal naar school en hebben ook een bijbaantje, want de huur en alle andere kosten voor levensonderhoud moeten ze zelf betalen. Met het project wordt vroegtijdige schooluitval voorkomen. Kamers met Kansen biedt de jongeren een eigen plek, rust en ondersteuning om te werken naar zelfstandigheid. Kamers met Kansen beschikt over 3 verschillende locaties in Amsterdam. Saïda zegt dat de meeste jongeren in Florijn bewust hebben gekozen voor deze plek. “Ze hebben een sterke band met Zuidoost, ze komen hier vandaan en willen hier echt niet weg”.

Wat is uw tip in de buurt?
“Ik weet pas sinds kort dat hier beneden in de flat allemaal kunstenaars wonen. Dat vind ik leuk en het zou ook inspirerend kunnen zijn voor onze jongeren. Tegelijkertijd denk ik dat veel mensen ook niet weten dat ons project bestaat. We mogen wel wat meer aandacht besteden aan bekendheid in de buurt, dat schept een betere sociale controle”. Saïda heeft wat plannetjes, zoals ‘Fris Florijn’ of een ‘Burenzwaaidag’. Een schoonmaakactie waarbij de jongeren van Kamers met Kansen en andere buurtbewoners elkaar leren kennen en samen de galerijen schoonmaken. Of een initiatief om bewoners aan te moedigen naar elkaar te zwaaien vanaf de verschillende verdiepingen, compleet met buurtfeest dat georganiseerd wordt door de jongeren uit Florijn.

Wat wenst u voor de buurt in 2020?
“We worden super gewaardeerd als woonproject voor jongeren, maar of wij er over 5 jaar nog zijn blijft altijd spannend. Ik hoop het uiteraard wel en ik hoop zelfs dat we dan zijn uitgebreid en een waardevolle bijdrage leveren aan het woonklimaat van de buurt. Zeker omdat onze jongeren zo’n sterke band hebben met Zuidoost, zou het mooi zijn als we dan ook doorstroom woningen hebben of dat we daaraan verbonden zijn”, aldus Saïda Laloli.

Meer weten? Kijk op www.kamersmetkansenamsterdam.nl

Tekst en fotografie: AnneMarie Tiebosch
Bron: www.amsterdam.nl/f-buurt/even-buurten-buurt/saida-laloli-onze/